ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น